Termes i Condicions

Termes i condicions de venda

Àmbit d’aplicació
Aquestes condicions són aplicables a totes les promocions, ofertes i vendes d’articles que es facin a través de DNI.cat, així com a la contractació de productes i serveis que aquesta ofereixi.

Despeses, existències i publicitat
Els preus de tots els articles promocionats per DNI.cat inclouen impostos i despeses de tramesa.
Totes les ofertes són vàlides fins que se n’exhaureixin les existències. En el cas dels productes de regal, estan disponibles fins que se n’exhaureixin les existències.
Els continguts, catàleg de productes, ofertes, promocions, imatges i, en general, tota la informació publicada per DNI.cat, ja sigui en aquest lloc web o per altres mitjans, es considera vigent fins a la data que s’indiqui o, en qualsevol cas, fins que s’actualitzi. DNI.cat es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar continguts quan ho consideri convenient sense avís previ. DNI.cat aplica tota la diligència deguda per mantenir la coherència dels continguts amb la realitat. No obstant això, els preus, les característiques i les imatges poden contenir errors tipogràfics.
Dins del procés de compra es demanarà a l’usuari que n’accepti els termes i les condicions.

Garantia
Els productes objecte de compra han de correspondre a les característiques publicitades, així com a allò que s’estableix en aquestes condicions generals i en les condicions establertes pel fabricant (d’ara endavant, garantia de conformitat). Cada producte objecte de compra es fa arribar al comprador amb les instruccions d’ús corresponents, les condicions generals del fabricant. A més de la garantia de conformitat, el fabricant pot atorgar, voluntàriament, una garantia comercial addicional, cas en el qual es farà arribar juntament amb l’objecte de compra indicant-ne els termes. La factura s’ha de conservar a l’efecte de garantia per a una possible reparació de l’article. Quan hagin passat els primers 15 dies de la recepció de la comanda, si presenta cap anomalia o incidència de postvenda, el client ha de contactar directament amb el telèfon d’assistència tècnica de l’article. La garantia de conformitat té una durada de dos anys. En cas que es manifesti la manca de conformitat durant els sis primers mesos comptadors des del lliurament de l’article, es considera que ja hi era quan es va lliurar el bé.

Lliurament a domicili
El lliurament de la comanda es farà a través de correus mitjançant carta certificada o d’un servei de missatgeria al lloc indicat en un termini no superior a 15 dies hàbils després que se’n faci el cobrament. En la gran majoria dels casos el termini de lliurament és inferior, però dependrà de la població de lliurament i de les rutes dels serveis logístics.

Exercici del dret de desistiment
El comprador no tindrà dret a resoldre el contracte o desistir de la compra.

Protecció de dades
En compliment d’allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, DNI.cat t’informa que, quan cursis una comanda, sol·licitud d'informació a través de Newsletter o comunicació a través d'Atenció al client, les teves dades personals quedaran incorporades als fitxers de DNI.cat i es tractaran a fi de donar compliment a la teva petició i, a més, enviar-te informació i publicitat sobre les ofertes, promocions i recomanacions de DNI.cat. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades. El responsable del fitxer és DNI.cat, amb domicili a Major, 40, 08221 de Terrassa, Barcelona. DNI.cat et garanteix que tractarà confidencialment les teves dades personals i que adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat.

Tribunals competents
En cas de controvèrsia, el comprador accepta sotmetre’s als jutjats i als tribunals de la ciutat on consti al venedor que el comprador té el domicili habitual.

Dades de DNI.cat
NOM: Associació DNI.cat
CIF: G65864829
ADREÇA: Major, 40
E-08221 Terrassa
Barcelona
WWW: www.dni.cat
E-MAIL: info@dni.cat
TELÈFON: Telf. (+34) 937 336 981
FAX: Fax (+34) 937 895 199