Política de Privacitat

Avui entra en vigor la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i estem adequant la nostra Política de Privacitat.

És per això que t'informem que a partir del 25 de maig continuarem protegint les teves dades, ara segons els nous requeriments de la norma europea.

Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) comporta que:

El Responsable del Tractament de les teves dades personals és l'Associació DNI.cat:

Dades de l'associació:
NOM: Associació DNI.cat
NIF: G65864829
ADREÇA: Major, 40
E-08221 Terrassa
Barcelona
WWW: www.dni.cat
E-MAIL: info@dni.cat
TELÈFON: Telf. (+34) 937 336 981
FAX: Fax (+34) 937 895 199

Responsable dels fitxers d'aquesta web:
Associació DNI.cat - G65864829


La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb l'Associació DNI.cat:

   - La finalitat del tractament és la gestió de socis, col·laboradors i simpatitzants de l'Associació DNI.cat per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’entitat d’interès.
   - La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
   - Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: Nom, cognoms, email, telèfon, adreça postal.
   - Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

   - Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat.


Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma.

   - Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

   - La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.