Però jo no he nascut als Països Catalans

L’Estatut de Catalunya diu que "gaudeixen de la condició de catalans tots els ciutadans que tinguin veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de Catalunya" EL CARNET DE NACIONALITAT CATALANA és el document que acredita aquesta ciutadania, que ens honora i dignifica.

La Constitució vigent diu que som espanyols i catalans a la vegada. per tant hem de tenir els dos carnets i portar-los enganxats a fi de quedar totalment identiticats, i no pas a mitges.

Escrit per Associació DNI.cat


comentaris de "Però jo no he nascut als Països Catalans"